0591-83724684
contact us>>

Fujian Junpeng Easivend Commercial Equipment Co., Ltd.
.Address: No. 24, Juyuanzhou Industrial Zone,Jinshan,  Fuzhou,China
Mail: shalalin@easivend.com,  shala@easivend.net
Phone: +86 591-83724684
contact us
当前位置:首页 > contact us
contact us

 

Fujian Junpeng Easivend Commercial Equipment Co., Ltd.
.Address: No. 24, Juyuanzhou Industrial Zone,Jinshan,  Fuzhou,China
Mail: shalalin@easivend.com,  shala@easivend.net
Phone: +86 591-83724684





Fujian Junpeng Easivend Commercial Equipment Co., Ltd.
Service Hotline:400-9910-991 Contacts:Fujian Easivend
ADD:2/F, No. 24, Juyuanzhou Industrial Zone, Jinshan, Fuzhou, China E-mail:shalalin@easivend.com.cn